telefon  +420 596 496 511        email  obchod@lichtgitter.cz
česky english
Výrobce podlahových a lisovaných roštů - lichtgitter.cz

O společnosti
Produkty
» Odporově svařované rošty SP
» Lisované podlahové rošty P
» Plechové profily B
» Kompozitní rošty GFK
» Schodišťové stupně
» Spirálová schodiště
» Upevňovací materiál
» Zakrytí trafojímek
Legislativa
» Obchodní podmínky
» Certifikáty
Realizace
» Odporově svařované rošty SP
» Lisované rošty P
» Plechové profily B
» Schodišťové stupně
» Spirálová schodiště
» Kompozitní rošty
» Architektonické prvky
» Lávky
» Stropní panely
» Regálové rošty
» Rozhledny
» Schodiště
» Sluneční clony
» Speciální aplikace
» Tribuny
» Transformátorové jímky
» Zakrytí fasád
Ke stažení
Kontakty
» KARIÉRA
nahoru
   Domů /

Odporově svařované podlahové rošty SP

Výrobu odporově svařovaných roštů zahájila firma Lichtgitter v roce 1966. Výrobní technologie prošla dlouhodobým vývojem, přičemž hlavní důraz byl kladen především na kvalitu, produktivitu, uspokojení trhu dostatečně širokou typovou škálou a perfektním servisem. Tato politika dovedla firmu Lichtgitter na absolutní špičku v oblasti výroby podlahových roštů.


Princip konstrukce odporově svařovaných roštů


Nosnou strukturu roštu tvoří ocelové pásy, jejichž vzájemnou polohu a stabilitu zajišťují rozpěrné pruty. Rozpěrné pruty jsou vyrobeny z taženého zkrouceného drátu. Kromě zajištění polohy a stability nosných pásů slouží rozpěrné pruty k částečnému přerozdělení zatížení na nosné pásy vně zatěžovací plochy. Tento fakt je zohledněn i při statickém výpočtu pro dimenzování roštu.

 

Odporově svařované SP podlahové rošty 
 

Technologie výroby odporově svařovaných roštů


Do neoslabených nosných pásů jsou přivedením proudu až 2500 kVA a současným vyvinutím tlaku až 1000 kN zavařeny rozpěrné pruty. Díky kvalitnímu provaření stykových bodů má vzniklá "síťová" struktura jak vysokou pevnost tak schopnost příznivě přerozdělit zatížení. Rošty jsou v příčném směru lemovány postupem, při kterém je lem s dvojitým prolisem po celé délce vždy ve dvou bodech svařen s každým nosným pásem. Lemování probíhá na automatickém svařovacím zařízení, které zaručuje nejvyšší kvalitu svarů. Rohy jsou navíc pojištěny bodovým svarem. Pouze u atypických rozměrů a tvarových roštů jsou lemy navařovány ručně.

Výrobní program - Výroba dle DIN 24 537-1

Materiál

Ocel S235 JR (dle EN 10025-2: 2004)

Standardní šířka (doporučujeme používat v maximální možné míře)

Výrobní technologie odporově svařovaných roštů určuje maximální šíři roštu 1000 mm. Toto je šířka nekonečně dlouhého pásu vystupujícího z výrobní linky, který je dále dělen na požadované rozměry (nosné délky). Hodnota 1000 mm je jmenovitým rozměrem rohože. Smrštěním materiálu po svaření (cca 2-3 mm) vznikne skutečný rozměr roštu 997 až 998 mm.

Výrobní šířka

Šířka jiná než 1000 mm, celý násobek osové rozteče nosných pásů , tj. např.: 34,33 mm + 1x tloušťka nosného pásu (rozměr "na celé oko")-viz tabulka. Nevyžaduje provedení dodatečného lemování v nosném směru!

Tabulka výrobních šířek SP roštů

Nosný pásek tl.=2mm 38, 72, 107, 141, 175, 210, 244, 278, 313, 347, 381, 416, 450, 484, 519, 553, 587, 622, 656, 690, 725, 759, 793, 828, 862, 896, 931, 965, 1000 (standardní šířka)
Nosný pásek tl.=3mm 39, 73, 108, 142, 176, 211, 245, 279, 314, 348, 382, 417, 451, 485, 520, 554, 588, 623, 657, 691, 726, 760, 794, 829, 863, 897, 932, 966, 1000 (standardní šířka)
Nosný pásek tl.=5mm 41, 75, 109, 143, 178, 213, 247, 281, 316, 350, 384, 419, 453, 487, 522, 556, 590, 625, 659, 693, 728, 762, 796, 831, 865, 899, 934, 968, 1001 (standardní šířka)


Uvedené rozměry jsou jmenovité, podléhající výrobním tolerancím dle RAL GZ 638. Rozdíl mezi jmenovitým a skutečným rozměrem je montážní vůlí, pracujeme-li s rozměrem jmenovitým, není potřeba přidávat dodatečnou vůli.

Atypická šířka

Šířka neodpovídající výrobnímu rozměru, je nutné provést dodatečné lemování v podélném směru!

Příklad kladení roštů:

1/ Koncové pole roštu ≥ 300 mm
 
2/ Koncové pole roštu < 300 mm
 

Rozměr polotovarů (rohoží)

6100x1000 mm

Běžně vyráběný sortiment

Osové rozteče nosných pásů a rozpěrných prutů - rozměr oka

U standardního provedení odporově svařovaného roštu (dle DIN 24537-1) je osová rozteč nosných pásů 34,33 mm a rozpěrných prutů 38,1 popř. 50,8 mm. Tyto typy odpovídají požadavku normy ČSN EN ISO 14122 na nepropadnutí kuličky D=35mm. Světlost ok je po odečtení tlouštěk obou prvků cca 31 x 32 resp. 31 x 45 mm. Dle přání zákazníka je možno dodat rošty s následujícími rozměry oka:  

Rozměry oka
  Rozteč nosných pásů Rozteč rozpěrných prutů
Standardní oko
34,33
 
38,10
Oka splňující normu na propad
kuličky o průměru 20 mm

15,56
21,64
34,33
 
76,20
76,20
24,00
Další vyráběné rozměry ok
30,16
34,33
34,33
34,33
41,46
 
101,60
50,80
76,20
101,60
101,60
Jiné rozměry ok dle poptávky.
 

Rozměry nosných pásů

výška tloušťka
  2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
20 - o - -
25 o o - o
30 o o - o
40 o o o o

o …běžná výroba Lichtgitter CZ
- …tyto a ostatní výšky a tloušťky (do rozměru 80x5 mm) na poptávku.


Typové označení roštů

Odporově svařovaný rošt- SP SP              
Nosný pás 30x3 mm   330            
Rozteč nosných pásů 34,33 mm       34        
Rozteč rozpěrných prutů 38,1 mm           38    
Lemovací pás 30x3 mm               3
Označení :   SP 330 - 34 / 38 - 3
 
 

Protiskluzové provedení SP podlahových roštů


- více informací zde.


O společnosti           /           Produkty           /           Legislativa           /           Realizace           /           Ke stažení           /           Kontakty
logo
Ocelové odporově svařované, lisované podlahové rošty, pojezdové pororošty, schodišťové stupně, plechové profily, točitá schodiště a žebříkové příčky. Různé materiálové varianty (ocel, ušlechtilá ocel, hliník) s různou povrchovou úpravou.
Lichtgitter CZ spol. s r.o.
U Lékárny 1
735 35 Horní Suchá
tel +420 596 496 511
email obchod@lichtgitter.cz
Napište nám
Všechna práva vyhrazena © Lichtgitter.cz 2015                                                                                                                          Whistleblowing